Rekrutacja SP311

Rusza rekrutacja do klasy 7 SP311.

Na przyszły rok szkolny rekrutujemy uczniów do oddziałów:

  1. dwujęzycznych (j. angielski)
  2. ogólnych

Wnioski tylko elektronicznie:

Terminarz rekrutacji:

Lp.DataUwagi
1od 15 lutego 2021r.składanie dokumentów w sekretariacie
szkoły:
− Podanie o przyjęcie kandydata do szkoły
− Kwestionariusz kandydata
− kopia świadectwa ukończenia V klasy szkoły podstawowej,
− wykaz ocen uzyskanych na zakończenie I semestru VI klasy szkoły podstawowej,
− opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli uczeń taką posiada),
28 czerwca 2021r.
godz. 17.00
sala gimnastyczna
zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów do klas VII na rok szkolny 2021/2022 z Dyrektorem szkoły,
318 czerwca 2021r., godz. 16.30test predyspozycji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego
4do 30 czerwca 2021r.dostarczenie kopii świadectwa ukończenia VI klasy szkoły podstawowej
52 lipca 2021r.ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy VII na rok szkolny 2021/2022
6do 6 lipca 2021r.złożenie oryginału świadectwa ukończenia VI klasy szkoły podstawowej

Regulamin rekrutacji do SP311

Nadchodzące wydarzenia

Pogoda

Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Stowarzyszenie Edukacyjne "Młodzież Przyszłością Regionu"
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
66124015901111000014531505

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekt EU
Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: