Archiwum

Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ:

Doradca zawodowy

Drogi uczniu!

Zaplanuj swoją przyszłość już dziś.

Chcesz się uczyć dalej, nie wiesz gdzie?

Przyjdź do SzPAka dowiesz się.


Zadania doradcy zawodowego

 1. Diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie planowania dalszej edukacji i kariery zawodowej.
 2. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjno-zawodowych uczniom i rodzicom. Doradztwo obejmuje: określenie preferencji i predyspozycji zawodowych ucznia,  informacje o zawodach i rynku pracy, informacje o ofercie edukacyjnej i rekrutacji, pomoc uczniowi  w zaplanowaniu swojego rozwoju edukacyjno- zawodowego.
 3. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 4. Gromadzenie i udostępnianie materiałów edukacyjno-zawodowych uczniom i rodzicom (programy komputerowe określające preferencje i predyspozycje zawodowe, filmy o zawodach, broszury, ulotki, informacje o możliwych ścieżkach kształcenia)
 5. Wspieranie nauczycieli w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego poprzez przekazywanie informacji i materiałów do pracy z uczniami.
 6. Koordynacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
 7. Współpraca w szczególności z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie, ODN w Olsztynie oraz pozostałymi instytucjami wspierającymi realizację WSDZ

Godziny pracy doradcy zawodowego

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
9.00 – 14.009.00 -14.009.00 -14.009.00 -14.009.00 -14.00

Sala 120 – I piętro
tel. 89 533 13 05

Zapraszam
doradca zawodowy
Joanna Kilanowska


Jak pomóc dziecku wybrać szkołę średnią.

 1. Zawsze wspieraj swoje dziecko bądź jego powiernikiem zarówno w sukcesach i osiągnięciach jak i w problemach oraz porażkach.
 2. Obserwuj swoje dziecko i umiejętnie motywuj je do pracy.
 3. Pozwól rozwijać swojemu dziecku jego pasje i zainteresowania. Pomóż mu wybrać dodatkowe zajęcia.
 4. Pomóż dziecku ocenić jego potencjał (jego osobiste zasoby na ścieżce kariery) – będą to m. in. zainteresowania, cechy charakteru, zdolności, umiejętności.
 5. Wszelkie wybory na drodze rozwoju zawodowego powinny być dokonywane samodzielnie przez Twoje dziecko. Pozwól mu realizować jego pragnienia i marzenia.
 6. Pomóż poznać dziecku specyfikę zawodów i branż, które je interesują. Opowiedz mu (lub najlepiej pokaż) znane Ci stanowiska pracy, znajdź źródła informacji o zawodach, poszukaj informacji o rynku pracy.
 7. Zbierz z dzieckiem informacje o sieci szkół, typach i kierunkach kształcenia, o warunkach nauki oraz o treści realizowanego programu kształcenia.
 8. Poznaj wspólnie z dzieckiem wymogi rekrutacyjne w wybranych szkołach. Spróbujcie ocenić szanse i możliwości dostania się do konkretnej szkoły.
 9. Zawsze pamiętajcie o tworzeniu planów awaryjnych- opracujcie różne ścieżki dojścia do założonych celów.

Przydatne linki:

https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/–  informacja dotycząca ścieżki kształcenia.

www.perspektywy3d.pl – gra diagnostyczna określająca preferencje i predyspozycje zawodowe, 194 filmy o zawodach, planer kariery, poradnik ucznia.

www.perspektywy.pl –  informator maturalny, baza uczelni kierunki studiów, opisy zawodów, aktualności edukacyjne.

www.zawodowe.com – opisy zawodów

www.barometrzawodow.pl – aktualności z rynku pracy.

www.praca-enter.pl – badanie własnego potencjału zawodowego, katalog zawodów, zawody deficytowe i rozwojowe.

www.studia.net – kierunki studiów, ośrodki akademickie, poradnik kandydata na studia, studia za granicą.

www.kierunki.net – kierunki studiów pod lupą, popularne kierunki, nowe kierunki studiów.

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl – mapa uczelni funkcjonujących na terenie całej Polski , informacje o kierunkach studiów.

www.uczelnie.info.pl – opinie o uczelniach, kalendarz maturzysty, katalog zawodów, informator maturzysty.

www.eures.praca.gov.pl – informacje o warunkach życia i pracy w krajach UE/EOG, zagraniczne oferty pracy.

http://psz.praca.gov.pl – przewodnik po zawodach, klasyfikacja zawodów i specjalności.

http://www.rynekpracy.pl/ – aktualności z rynku pracy

https://yep.academy – informacje o rynku pracy

https://mapakarier.org – ścieżki kariery, opisy zawodów

Nadchodzące wydarzenia

Stacja pogoda

Aby zobaczyć informacje pogodowe, należy założyć konto i zalogować się.


Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Fundacja Cyfrowe Szkoły
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
62 1240 5598 1111 0011 1777 7100

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekty


SP311 bierze udział w programie: