Archiwum

Ubezpieczenia


2022/2023 Oferta grupowego ubezpieczenia dzieci i młodzieży NNW w ramach składki rocznej w wysokości 65,- lub 90,- zł dla szkół:

• Szkoły Podstawowej nr 311
• XI Liceum Ogólnokształcącego
• Technikum Informatyczno- Ekonomicznego nr 9

Ochrona w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa S.A. obowiązuje w okresie od 01.09.2022 do 31.08.2023r.

Ubezpieczenie Szkolne NNW ucznia na rok 2022/2023:

  1. Wpłata 65zł – Polisa nr 184/1079013
  2. Wpłata 90zł – Polisa nr 184/1079014
  3. Wpłata 171zł – Polisa nr 184/1079022

Fundacja Cyfrowe Szkoły  konto bankowe

Konto bankowe do wpłat za ubezpieczenie dzieci

Bank Pekao nr konta 76 1240 5598 1111 0011 1790 1202

W tytule przelewu proszę wpisać:

Nazwisko i imię, klasa, data urodzenia


2021/2022 – numer polisy na zeszły rok szkolny

POLISA NR 184/1064125 Ochrona w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa S.A. obowiązuje w okresie od 01.09.2021r do 31.08.2022r.Nadchodzące wydarzenia

Pogoda

Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Fundacja Cyfrowe Szkoły
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
62 1240 5598 1111 0011 1777 7100

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekty
SP311 bierze udział w programie:

Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: