Archiwum

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 311

ul. Kołobrzeska 9, 10-444 Olsztyn
tel. 89 533-13-05, e-mail:  sp311@cyfroweszkoly.pl


XI Liceum Ogólnokształcące

ul. Kołobrzeska 9,10-444 Olsztyn
tel. 89 533-13-05, e-mail: 11lo@cyfroweszkoly.pl


Technikum Informatyczno-Ekonomiczne nr 9

ul. Kołobrzeska 9, 10-444 Olsztyn
tel. 89 533-61-65, e-mail: technikum@cyfroweszkoly.plDyrektor

mgr Janusz Krzysztof Rączkiewicz – dyrektor@cyfroweszkoly.pl

Wicedyrektor SP311

mgr Wiesław Burdalski – wburdalski@cyfroweszkoly.pl

Wicedyrektor XI LO

mgr Marta Rogińska – mroginska@cyfroweszkoly.pl

Wicedyrektor TIE9

Maciej Urbaniak – murbaniak@cyfroweszkoly.pl


Księgowość – wew. 113

Główny Księgowy
Barbara Wadas

Specjalista ds. księgowości
Anna Niemierza


Specjalista ds. administracji i kadr – wew. 101
Monika Kotowicz


Szkolne Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne – wew. 109
Pedagog: Halina Orzeł

Psycholog: Anna Chechłowska

Pedagog Specjalny: Marta Kelly


Nadchodzące wydarzenia

Pogoda

Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Fundacja Cyfrowe Szkoły
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
62 1240 5598 1111 0011 1777 7100

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekty
SP311 bierze udział w programie:

Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: