Archiwum

Rekrutacja TIE9

Rekrutacja rusza 22 maja 2023. Tymczasem już teraz zapoznaj się z terminarzem rekrutacji, naszą ofertą i wypełnij wniosek:

Profile w TIE9
1. technik-informatyk (profil e-sport)


2. technik-programista (profil robotyka i obsługa dronów)


Regulamin rekrutacji

Najważniejsze daty rekrutacji:

Lp.Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnym
 1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 130 i art. 134 u.p.o. – prócz szkół wymienionych poniżej, w punkcie 7).22 maja 2023 r. (poniedziałek) – 21 czerwca 2023 r. do godziny 15.00
(środa)
 2Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (art. 134 ust. 2 pkt 1-4 u.p.o.).do 12 lipca 2023 r.
 do godziny 12.00 (środa)
 3Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności (art. 150 ust. 7 pkt 2 u.p.o.).do 13 lipca 2023 r.
(czwartek)
 4Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach (art. 150 ust. 7 pkt 2 u.p.o.) .do 13 lipca 2023 r.
 (czwartek)
 5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych (art. 158 ust. 1 u.p.o.1).
14 lipca 2023 r. (piątek)
 6Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (np. art. 134 ust. 1 pkt 2 u.p.o. oraz r.w.b.l.)do 17 lipca 2023 r. (poniedziałek)
 7Potwierdzenie przez rodzica kandydata – albo kandydata pełnoletniego – woli przyjęcia w postaci: przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń (art. 134 ust. 1 i 2 u.p.o.).
od 23 czerwca 2023 r.
(piątek) do 20 lipca 2023 r.
do godziny 15.00 (czwartek)
 8Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 158 ust. 3 u.p.o.).21 lipca 2023 r.
do godziny 12.00 (piątek)

Nadchodzące wydarzenia

Stacja pogoda

Aby zobaczyć informacje pogodowe, należy założyć konto i zalogować się.


Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Fundacja Cyfrowe Szkoły
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
62 1240 5598 1111 0011 1777 7100

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekty


SP311 bierze udział w programie:Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: