Archiwum

Obiady

Informacji o obiadach udziela: Intendent tel. 5331305 wew. 106


W miesiącu czerwiec 2023r. jest 14 dni obiadowych.

Dla ucznia SP 311

  • I i II danie 14x7zł = 98zł
  • II danie     14x6zł = 84zł

Dla ucznia XI LO i TIE 9

  • I i II danie 14x14zł = 196zł
  • II danie      14x12zł = 168zł

Termin płatności do 29.05.2023r


UWAGA!

Za obiady można płacić tylko przelewem na konto. Wpłaty gotówką nie będą przyjmowane!

Właściciel konta
Szkoła Podstawowa nr 311

Nr konta
37124055981111001075089305

W tytule wpłaty należy podać:
-imię i nazwisko dziecka
-klasę do której dziecko uczęszcza
-miesiąc, za który wykupuje się obiad


Nadchodzące wydarzenia

Pogoda

Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Fundacja Cyfrowe Szkoły
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
62 1240 5598 1111 0011 1777 7100

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekty
SP311 bierze udział w programie:

Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: