Archiwum

Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ:

Konkurs  fotograficzny “Selfie z książką w wakacyjnym wydaniu”

Konkurs  fotograficzny

Selfie z książką w wakacyjnym wydaniu.

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym. Prace prosimy przesyłać na adres mail:

biblioteka@cyfrowezkoly.pl

Prace zostaną ocenione przez szkolne jury. Rozstrzygnięcie konkursu we wrześniu 2024r.

Regulamin konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie XI LO, SP311 i TIE9

2. Konkurs rozpoczyna się 22.06.2022r.

3. Termin składania prac do 31 sierpnia 2024r.

4. Termin ogłoszenia wyników konkursu 15 września 2024r.

5. Prace należy przesłać na pocztą e-mail na adres: biblioteka@cyfrowezkoly.pl

6. Praca fotograficzna powinna być wykonana własnoręcznie przez uczestnika konkursu.

7. Fotografia powinna nawiązywać do tematu konkursu selfie z książką w wakacyjnym wydaniu.

8. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace.

9. Pracę konkursową należy podpisać podając: imię i nazwisko autora pracy oraz klasę i szkołę.

10. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do pracy konkursowej dla organizatora, zgodę na jej publiczne udostępnianie.

11. Autorzy zwycięskich prac zostaną poinformowani poprzez librus lub mailowo.

12. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie szkoły.

13. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Nadchodzące wydarzenia

Stacja pogoda

Aby zobaczyć informacje pogodowe, należy założyć konto i zalogować się.


Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Fundacja Cyfrowe Szkoły
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
62 1240 5598 1111 0011 1777 7100

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekty


SP311 bierze udział w programie: