Archiwum

Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ:

Projekt – informacje i dokumentacja

Zapraszamy uczniów do udziału w projekcie nr RPWM.02.04.01-28-0058/19, pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na rynku pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Technikum Informatyczno-Ekonomicznym nr 9 w Olsztynie, podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli, adaptacja i doposażenie pracowni szkolnych, organizacja dla uczniów staży zawodowych, dodatkowych zajęć/szkoleń zwiększających ich kompetencje zawodowe w terminie od 02.09.2019r. do 31.08.20r. Formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły. Zanim go wypełnisz przeczytaj REGULAMIN PROJEKTU

 

Dokumentacja dotycząca staży dostępna w linku poniżej:

 

Nadchodzące wydarzenia

Stacja pogoda

Aby zobaczyć informacje pogodowe, należy założyć konto i zalogować się.


Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Fundacja Cyfrowe Szkoły
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
62 1240 5598 1111 0011 1777 7100

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekty


SP311 bierze udział w programie: