Archiwum

Zapisy na obiady w roku szkolnym 2022/23

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na stołówce, prosimy rodziców o deklarowanie chęci korzystania z obiadów w szkole.

Deklaracje można złożyć tutaj:

Obiady będą serwowany od 5 września 2022 w cenie:

Cena dla ucznia SP 311

  •  I i II danie – 20x7zł = 140
  • II danie – 20x6zł = 120zł

Cena dla ucznia XI LO i TIE 9

  • I i II danie – 20x14zł = 280zł
  • II danie – 20x12zł = 240zł

Nadchodzące wydarzenia

Pogoda

Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Fundacja Cyfrowe Szkoły
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
62 1240 5598 1111 0011 1777 7100

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekty
SP311 bierze udział w programie:

Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: