Archiwum

Źródlana Wioska – wycieczka

W dniu 21.06.2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” zorganizował wyjazd na wizytę studyjną do miejscowości Łyna, w której znajduje się tematyczna wioska “Źródlana Wioska”, realizująca założenia ekonomii społecznej.
Głównym celem organizacji niniejszego wydarzenia było promowanie i popularyzowanie znaczenia sektora ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej wśród uczniów szkół średnich.

W wyjeździe – do pięknie położonego obiektu na terenie rezerwatu przyrody “Źródła Rzeki Łyny” – udział wzięli zarówno uczniowie XI LO i TIE nr 9, jak i SP 311, bowiem szkoły te zostały wyróżniona w Konkursie pn. Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach podczas organizowanej w ubiegłym roku II Gali Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach.
I choć pogoda była zmienna, zarówno spacer edukacyjny, jak i warsztaty mydlarskie przypadły młodym ludziom do gustu.

Nadchodzące wydarzenia

Pogoda

Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Fundacja Cyfrowe Szkoły
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
62 1240 5598 1111 0011 1777 7100

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekty
SP311 bierze udział w programie:

Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: