Archiwum

Technik programista

Profil ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE DRONÓW to dodatkowy kurs obejmujący naukę programowanie robotów (mBot, Lego MindStorm, mechaniczne ramię robota). Dodatkowo kurs obejmuje naukę pilotażu i obsługi dronów przygotowując uczestników do egzaminu na licencję UAVO, czyli operatora bezzałogowego statku powietrznego.

Technik programista to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Technik programista to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy.

Zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy utrzymuję się bardzo duże zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód programisty będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją dając im powód do zadowolenia i samorealizacji.

Absolwenci technikum mogą w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach wyższych,

ABSOLWENT TECHNIKUM ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

INF.03. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:
Tworzyć i administrować bazy danych;
Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, opanowuje:
projektowanie kodu i testowanie go, dokumentowanie swojej pracy oraz analizowanie pracy innych programistów

Nadchodzące wydarzenia

Pogoda

Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Stowarzyszenie Edukacyjne "Młodzież Przyszłością Regionu"
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
66124015901111000014531505

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekt EU
Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: