Archiwum

Technik ekonomista

Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie:
– księgowego, menedżera,
– maklera giełdowego w biurach maklerskich,
– doradcy podatkowego, finansowego w firmach i instytucjach,
– dystrybutora w firmie handlowej,
– agenta ubezpieczeniowego,
– bankiera,
– analityka rynku w banku,
– analityka rynku w firmie,
– przedsiębiorcy i firmie public relations,

Perspektywy pracy? Bardzo szerokie! Ekonomista może pracować w następujących działach przedsiębiorstwa: księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, w dziale analiz, w sekretariacie. Nasi absolwenci pracują także w urzędach skarbowych, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wielu z nich zakłada własne firmy, prowadząc z powodzeniem działalność gospodarczą.

Zawód technika ekonomisty ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie umiejętności:
– stosowania zasad marketingu w działalności przedsiębiorstwa,
– obliczania podatków,
– prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,
– sporządzania biznesplanu firmy i analizowania jej działalności.


Po skończonej szkole będziesz umiał:
– sporządzać dokumenty księgowe,
– prowadzić rachunkowości,
– ustalać wynik finansowy,
– stosować różnego rodzaju rozliczenia pieniężne,
– podejmować decyzje ekonomiczne,
– sporządzać uproszczony Biznes Plan,
– sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa,
– sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej, – obliczać zobowiązania podatkowe,
– stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie,
– projektować program badań marketingowych i konstruować prognozę rynkową, sporządzać inwentaryzację oraz oceniać sytuację majątkową i finansową firmy,
– wykorzystywać w pracy programy komputerowe: kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz sprzedażowo-magazynowe,
– prowadzić korespondencję handlową i służbową,
– przygotowywać i prowadzić spotkania służbowe,
– obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej.

Zawód przeznaczony jest dla osób:
– uzdolnionych rachunkowo-matematycznie,
– operatywnych w działaniu,
– uczciwych,
– sumiennych i zdyscyplinowanych,
– odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu,
– komunikatywnych,
– posiadających umiejętność rozwiązywania problemów,
– posiadających umiejętności organizatorskie,
– stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,
– gotowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem ekonomicznym. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Może przystąpić do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

W zawodzie technik ekonomista kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo–płacowych i gospodarki finansowej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– samodzielnego wykonywania lub współdziałania przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych,
– prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową,
– sprzedażą produktów,
– prowadzenia księgowości podmiotów gospodarczych,
– wykonywanie typowych prac biurowych.

Nadchodzące wydarzenia

Pogoda

Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Stowarzyszenie Edukacyjne "Młodzież Przyszłością Regionu"
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
66124015901111000014531505

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekt EU
Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: