Archiwum

Organizacja pracy szkół 22.03.-11.04

Organizacja zajęć w naszych szkołach w okresie 22.03.-11.04.2021 przebiega na dotychczasowych zasadach (zajęcia praktyczne w TIE9 nadal odbywają się w szkole), reszta zajęć zdalnie.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I I N A U K I z dnia 18 marca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Nadchodzące wydarzenia

Pogoda

Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Stowarzyszenie Edukacyjne "Młodzież Przyszłością Regionu"
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
66124015901111000014531505

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekt EU
Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: