Archiwum

Obiady


Informacji o obiadach udziela: Intendent tel. 5331305 wew. 106


W  miesiącu czerwiec 2022r jest 15 dni obiadowych.

Cena dla ucznia SP 311

  • I i II danie – 15x6zł = 90zł
  • II danie     –  15x5zł = 75zł

Cena dla ucznia XI LO, TIE 9

  • I i II danie – 15×12 = 180zł
  • II danie     – 15×10 = 150zł

Termin płatności do 30.05.2022r


UWAGA!

Za obiady można płacić tylko przelewem na konto. Wpłaty gotówką nie będą przyjmowane!

Właściciel konta
Szkoła Podstawowa nr 311

Nr konta
37124055981111001075089305

W tytule wpłaty należy podać:
-imię i nazwisko dziecka
-klasę do której dziecko uczęszcza
-miesiąc, za który wykupuje się obiad


Nadchodzące wydarzenia

Pogoda

Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Stowarzyszenie Edukacyjne "Młodzież Przyszłością Regionu"
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
66124015901111000014531505

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekt EU
Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: