Obiady

W miesiącu październik 2021 r. jest 21 dni obiadowych.

Cena dla ucznia SP 311

  • I i II danie – 126zł
  • II danie     – 105zł

Cena dla ucznia XI LO i TIE 9 

  • I i II danie – 252zł
  • II danie     – 210zł

Termin płatności do 29.09.2021

UWAGA! We wrześniu obiady TYLKO dla uczniów SP311.


UWAGA!

Za obiady można płacić tylko przelewem na konto. Wpłaty gotówką nie będą przyjmowane!

Właściciel konta
Szkoła Podstawowa nr 311

Nr konta
37124055981111001075089305

W tytule wpłaty należy podać:
-imię i nazwisko dziecka
-klasę do której dziecko uczęszcza
-miesiąc, za który wykupuje się obiad


Nadchodzące wydarzenia

Pogoda
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Stowarzyszenie Edukacyjne "Młodzież Przyszłością Regionu"
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
66124015901111000014531505

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekt EU
Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: