Obiady


Informacji o obiadach udziela: Intendent tel. 5331305 wew. 106


W miesiącu luty 2022 jest 16 dni obiadowych.

Cena dla ucznia SP 311

  • I i II danie 16x6zł = 96zł
  • II danie      16x5zł = 80zł

Cena dla ucznia XI LO i TIE 9 

  • I i II danie 16x12zł = 192zł
  • II danie      16x10zł = 160zł

Termin płatności do 04.02.2022r


UWAGA!

Za obiady można płacić tylko przelewem na konto. Wpłaty gotówką nie będą przyjmowane!

Właściciel konta
Szkoła Podstawowa nr 311

Nr konta
37124055981111001075089305

W tytule wpłaty należy podać:
-imię i nazwisko dziecka
-klasę do której dziecko uczęszcza
-miesiąc, za który wykupuje się obiad


Nadchodzące wydarzenia

Pogoda

Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Stowarzyszenie Edukacyjne "Młodzież Przyszłością Regionu"
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
66124015901111000014531505

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekt EU
Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: