Archiwum

Klasa polonistyczno-biologiczna

(w rozsz. realizowana również: j. angielski)

Wybierając klasę polonistyczno-biologiczną:
• poszerzysz swoją wiedzę z zakresu literatury, kultury, sztuki, historii,
• będziesz miał okazję poznać ambitne kino i obejrzeć ciekawe spektakle teatralne;
• poznasz biologię w rozszerzeniu

Proponujemy intensywne zajęcia lekcyjne i dodatkowe z języka polskiego i biologii, umożliwiające najlepsze przygotowanie do matury i osiąganie sukcesów na studiach.

W nauczaniu przedmiotów kierunkowych stosujemy nowoczesne metody nauczania, z zastosowaniem nowoczesnych technologii multimedialnych.

Dzięki zdobytym umiejętnościom otworzysz przed sobą szansę studiowania na kierunkach humanistycznych takich jak: prawo, administracja, politologia, socjologia, filozofia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, filologia klasyczna, neofilologie, filmoznawstwo, teatrologia, historia, archeologia, pedagogika, psychologia, ale również medycznych (rehabilitacja, fizjoterapia).

Nadchodzące wydarzenia

Pogoda

Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Stowarzyszenie Edukacyjne "Młodzież Przyszłością Regionu"
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
66124015901111000014531505

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekt EU
Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: