Egzaminy zawodowe

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy,  do którego  obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.

Dla osób, które kształcą się lub kształciły wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2012.
Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2017.

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2019.

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to:

– inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
– część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,
– jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach.

Plan egzaminów zawodowych w TIE9 w roku szkolnym 2021/22:

KlasawychowawcakierunekZIMA 2022LATO 2022
1AT TIEKalita AnnaTechnik informatyk
1BT TIEGorczewski JakubTechnik programista
2AT TIEKarczmarczyk EwaTechnik informatyk
2BT TIEKaczyńska SabinaTechnik programistaINF.03
pisemny 2–7 czerwca 2022
prakt. 8–11 czerwca 2022
3AT TIESzuszkiewicz BożennaTechnik informatykINF.02
pisemny 2–7 czerwca 2022
prakt. 6–12 czerwca 2022
3BT TIEZłotkowski PiotrTechnik ekonomistaEKA.04
pisemny 11 stycznia 2022

prakt. 18 stycznia 2022
3CT TIEStanowicka-ElGendy MagdalenaTechnik informatykINF.02
pisemny 2–7 czerwca 2022
prakt. 6–12 czerwca 2022
3DT TIEKostuj WitoldTechnik informatykINF.02
pisemny 2–7 czerwca 2022
prakt. 6–12 czerwca 2022
3ET TIEDmochowska ZofiaTechnik ekonomista
4A TIEMeller JolantaTechnik informatykEE.09
pisemny 11 stycznia 2022

prakt. 18 stycznia 2022
4B TIEOtolińska BeataTechnik informatykEE.09
pisemny 11 stycznia 2022

prakt. 18 stycznia 2022

Egzaminy pisemne w sesji ZIMA 2022

Datagodzinasalakwalifikacjaliczba zdającychczas trwania
11 stycznia 202212.00114EE.091060
11 stycznia 202214.00114EE.091060
11 stycznia 202210.00115EKA.04860
11 stycznia 202212.00115EKA.04860
11 stycznia 202212.00121EE.091060
11 stycznia 202214.00121EE.09860
11 stycznia 202210.00125EE.08860
11 stycznia 202212.00125EE.091060
11 stycznia 202214.00125EE.091060

Egzaminy praktyczne w sesji ZIMA 2022

Datagodzinasalakwalifikacjaliczba zdającychczas trwania
18 stycznia 20228.00114EE.0910150
18 stycznia 20228.00125EE.0910150
18 stycznia 202212.00114EE.0910150
18 stycznia 202212.00125EE.0910150
18 stycznia 202216.00114EE.0910150
18 stycznia 202216.00125EE.099150
18 stycznia 20228.00115EKA.048180
18 stycznia 202212:30115EKA.048180
18 stycznia 202217.00115EKA.048180
24 stycznia 20228.00121EE.084150

Wypełnij deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego do 15 września (dla sesji ZIMA) lub do 7 lutego (dla sesji LATO)

Nadchodzące wydarzenia

Pogoda

Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Stowarzyszenie Edukacyjne "Młodzież Przyszłością Regionu"
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
66124015901111000014531505

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekt EU
Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: