Archiwum

DWUJĘZYCZNOŚĆ W SP 311 – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Czym właściwie jest ta dwujęzyczność?

DWUJĘZYCZNOŚĆ – znana jako DJ – to sposób na wieloaspektową naukę języka obcego. W oddziałach dwujęzycznych bowiem nie tylko liczba godzin wiodącego języka obcego (w naszym przypadku – języka angielskiego) jest zwiększona z 3 do 5 godzin tygodniowo, ale też na wybranych przedmiotach występuje ten język. W SP 311 są to biologia, geografia i historia. Bogate słownictwo z różnych dziedzin i wykorzystanie autentycznych materiałów sprawia, że uczniowie klasy dwujęzycznej poznają m.in. kulturę, historię i geografię krajów anglojęzycznych. Nauka w takiej klasie umożliwia nie tylko swobodne porozumiewanie się po angielsku, ale też sprzyja rozwijaniu predyspozycji i zainteresowań – uczeń bez problemów sięga po źródła anglojęzyczne.

2. Ile jest języka angielskiego na lekcjach?

W SP 311 dwujęzycznie nauczane są 3 przedmioty – biologia, geografia i historia, z zastrzeżeniem, że w przypadku geografii i historii Polski nauka jest tylko po polsku (jest to wymóg zapisany w odpowiednich przepisach). Na początku siódmej klasy wprowadzamy na lekcje z tych przedmiotów tylko elementy – np. zadanie, opis/komentarz/podsumowanie nauczyciela, film, ale ZAWSZE taki element występuje, co oznacza, że na każdej lekcji biologii oraz na geografii i historii obejmującej tematy związane z Europą i światem język angielski jest czynnie używany. Stopniowo ilość języka angielskiego na tych lekcjach wzrasta, a dzięki szybkim postępom uczniów w nauce tego języka w klasie ósmej możemy prowadzić lekcje w 100% po angielsku! Dlatego lubimy mówić o naszej ofercie PRAWDZIWA DWUJĘZYCZNOŚĆ 😊

3. Czy są sprawdziany po angielsku?

Nie, nie ma całościowych sprawdzianów po angielsku, ale są pojedyncze zadania sprawdzające umiejętność rozumienia treści i przekazywania wiedzy w tym języku (np. zadania typu Prawda/Fałsz, zadania wielokrotnego wyboru; zadania na dopasowanie elementów itp.). Dlaczego tak? Ponieważ zgodnie z metodą CLIL, na której oparta jest dwujęzyczność, najważniejsza jest treść nauczanego przedmiotu (content). Ważne, by odpowiednio wyważyć ilość języka i treści.

4. Co zyskuje uczeń dzięki klasie dwujęzycznej?

  • możliwość rozwinięcia umiejętności związanych z używaniem języka angielskiego, naturalne obycie z tym podstawowym już językiem obcym 
  • poszerzenie słownictwa o specjalistyczne wyrażenia wykorzystywane w różnego rodzaju publikacjach i mediach o zasięgu światowym
  • świadomość językową, kulturową, geograficzną
  • szerszą perspektywę w postrzeganiu świata
  • rozwijanie predyspozycji, zainteresowań, talentów w oparciu o anglojęzyczne źródła
  • pozytywne postrzeganie własnych zdolności i umiejętności, rozwijanie pewności siebie
  • większe możliwości przy wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej – poszerzonej o instytucje zagraniczne

5. Jak są przygotowani nauczyciele do prowadzenia zajęć z przedmiotów po angielsku?

Nasi nauczyciele prowadzący zajęcia z biologii, historii i geografii w oddziałach dwujęzycznych w SP 311 mają wymagane kwalifikacje potwierdzające kompetencje w zakresie języka angielskiego. Uczestniczyli też kilkukrotnie w warsztatach dla nauczycieli oddziałów dwujęzycznych w Toruniu i Gdańsku. Warsztaty te, prowadzone przez SOP Oświatowiec w Toruniu, na początku odbywały się pod egidą Uniwersytetu w Gandawie, który otaczał opieką merytoryczną inicjatywy związane z metodą CLIL i nauczaniem dwujęzycznym. Warsztaty te cieszą się nie tylko zainteresowaniem, ale też uznaniem, gdyż ich wysoki poziom merytoryczny ma ogromne znaczenie w inspirowaniu nauczycieli do pracy z młodym człowiekiem. Nasi przedmiotowcy nie tylko korzystają z możliwości, jakie dają nowoczesne technologie, ale też sami tworzą materiały do lekcji. Nieustannie też doszkalają się na webinariach i kursach prowadzonych przez rzetelne i kreatywne firmy.

6. Jakie są wyniki egzaminu ósmoklasisty w SP 311? 

Jest nam niezmiernie miło, że choć historia naszej szkoły – SP 311 – to zaledwie kilka lat, osiągnęliśmy I miejsce w Olsztynie w Rankingu  Szkół Podstawowych 2021.  Mamy więc potwierdzenie, że nasza praca z młodym człowiekiem idzie we właściwym kierunku – rozwijany jest potencjał uczniów, dający możliwość pracy z mocnymi stronami każdej osoby, by właściwie wspierać talenty i zainteresowania. Nie musimy w tym miejscu zaznaczać, jak ważny jest taki rozwój i jego potwierdzenie w postaci najwyższego możliwego wyniku na egzaminie kończącym szkołę podstawową….

7. Dlaczego warto oddać dziecko do klasy 7 w SP 311?

Z wielu względów…. Nasi uczniowie klas siódmych i ósmych przebywają na co dzień w ‘otoczeniu’ licealnym, podpatrując starszych kolegów i nabierając właściwych zachowań.  U nas nie ma biegania po korytarzach czy ogłuszającego krzyku.

Ponadto jesteśmy jedyną szkołą, w której uczniowie są pod skrzydłami nauczycieli pracujących na co dzień w liceum, a co za tym idzie – patrzymy szerzej na rozwój młodego człowieka, wiedząc jak dużą zmianą jest przejście ze szkoły podstawowej do szkoły średniej. Nasi absolwenci świetnie sobie dają radę z nauką w liceach i technikach.

Co więcej – estetyczne wnętrza, lekcje wspierane przez najnowszą technologię, pachnące łazienki, pyszne obiady i pełny monitoring sprawiają, że tak przyjazne i bezpieczne otoczenie jest ważnym czynnikiem motywującym nie tylko do przychodzenia do szkoły, ale również do systematycznej pracy.

8. Czym różni się SP 311 od innych szkół podstawowych?

Jesteśmy szkołą w pełni cyfrową, wraz z 7 innymi placówkami oświatowymi w Polsce zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem Microsoft Showcase Schools!

Nasza cyfryzacja świetnie się sprawdza w obecnym czasie nauczania zdalnego. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w zeszłym roku, kiedy doszło do lockdownu w marcu, ruszyliśmy z pełnym nauczaniem online zaledwie po kilku dniach. Nasze e-lekcje są  profesjonalne i angażujące ucznia do nauki pomimo trudnej sytuacji pandemicznej.

Tylko nasza szkoła zapewnia możliwość pracy z nauczycielami licealnymi, co ma ogromne znaczenie w ukierunkowaniu tak młodych ludzi. Dzięki nauce w SP 311 uczniowie mają szansę pozostania w tym samym budynku i korzystania z naszych doświadczeń w czasie kolejnych 4-5 lat dzięki kontynuowaniu nauczania na etapie ponadpodstawowym w XI LO lub TIE nr 9. Co za tym idzie – oszczędzają sobie dodatkowego stresu przy kolejnej zmianie etapu nauczania, a jednocześnie podejmują naukę w szkołach z powodzeniem konkurujących na rynku olsztyńskim z innym znanymi placówkami.

Nadchodzące wydarzenia

Pogoda

Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Stowarzyszenie Edukacyjne "Młodzież Przyszłością Regionu"
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
66124015901111000014531505

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekt EU
Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: