Biblioteka

Uwaga! Biblioteka w czasie pandemii czynna w godzinach:

  • poniedziałek: 9.00 – 15.00
  • wtorek: 8.00 – 15.00
  • środa: 9.00 – 15.00
  • czwartek: 9.00 – 15.00
  • piątek: 9.00 – 15.00

Biblioteka  szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów i nauczycieli.  

Biblioteka  czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Biblioteka posiada ciekawy księgozbiór  podręczny (encyklopedie, słowniki), literaturę piękną, podręczniki, czasopisma, filmy na DVD w tym adaptacje lektur filmy na lekcje wychowawcze.

Biblioteka prowadzi ożywioną działalność kulturalną odbywają się  spotkania z ciekawymi ludźmi konkursy („Poeci naszego regionu”) prowadzona jest akcja uwalniania książek (BOOKCROSSING)

Regulamin biblioteki

* Do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej uprawnieni są:

  • Uczniowie Sp311
  • Uczniowie XI LO
  • Uczniowie TIE9
  • Pracownicy szkoły
  • Rodzice/opiekunowie uczniów na podstawie dowodu tożsamości

* Czytelnik może jednocześnie wypożyczyć 4 książki na okres 3 tygodni .
W uzasadnionych przypadkach można ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także prolongować termin zwrotu.

* W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki lub innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić/odkupić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

* Wszystkie wypożyczone  książki i materiały biblioteczne powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

* Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie obiegówki potwierdzającej zwrot wypożyczonych materiałów z biblioteki szkolnej.

Cytaty o książkach…

“Czytanie książek, to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”
Wisława Szymborska

“Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać.”
Denis Diderot

“Kto czyta książki żyje podwójnie.”
Umberto Eco

“Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.”
Monteskiusz

“Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała.”
(autor nieznany)

Nadchodzące wydarzenia

Pogoda
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Stowarzyszenie Edukacyjne "Młodzież Przyszłością Regionu"
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
66124015901111000014531505

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekt EU
Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: