Archiwum

Obiady

Informacji o obiadach udziela: Intendent tel. 5331305 wew. 106


W miesiącu kwiecień 2023 jest 16 dni obiadowych.

Uczniowie SP 311

  •  I i II danie       16x7zł = 112zł
  •  II     danie       16x6zł = 96zł

Uczniowie XI LO i TIE 9

  • I i II danie        16x14zł = 224zł
  • II     danie        16x12zł = 192zł

Termin płatności za obiady do 29.03.2023r


UWAGA!

Za obiady można płacić tylko przelewem na konto. Wpłaty gotówką nie będą przyjmowane!

Właściciel konta
Szkoła Podstawowa nr 311

Nr konta
37124055981111001075089305

W tytule wpłaty należy podać:
-imię i nazwisko dziecka
-klasę do której dziecko uczęszcza
-miesiąc, za który wykupuje się obiad


Nadchodzące wydarzenia

Pogoda

Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Fundacja Cyfrowe Szkoły
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
62 1240 5598 1111 0011 1777 7100

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekty
SP311 bierze udział w programie:

Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: