Archiwum

Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach – gra terenowa

W dniu 17.05.2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” zorganizował pilotażowo turniej terenowej gry miejskiej z zakresu ekonomii społecznej. W realizację przedsięwzięcia zaangażowany został podmiot ekonomii społecznej Spółdzielnia Socjalna “Tropem Przygody” z Kielc.
Głównym celem organizacji niniejszego wydarzenia było promowanie i popularyzowanie znaczenia sektora ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej wśród uczniów szkół średnich.

W zabawie edukacyjnej udział wzięli uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Informatyczno-Ekonomicznego nr 9 w Olsztynie. Szkoły te zostały wyróżnione w Konkursie “Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach” podczas organizowanej w ubiegłym roku II Gali Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach.

W turnieju gry miejskiej udział łącznie wzięło 64 uczniów oraz sześciu opiekunów.

Uczniowie podczas blisko 3 godzinnej rywalizacji mieli do wykonania łącznie 10 zadań.

źródło: https://es.warmia.mazury.pl/najnowsze/332-aktualnosci-4/1113-fotorelacja-z-turnieju-terenowej-gry-miejskiej-z-zakresu-ekonomii-spolecznej

Nadchodzące wydarzenia

Stacja pogoda

Aby zobaczyć informacje pogodowe, należy założyć konto i zalogować się.


Telefon zaufania
Darowizny
Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Fundacja Cyfrowe Szkoły
10-444 Olsztyn,
ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
62 1240 5598 1111 0011 1777 7100

(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Wyróżnienia
Projekty


SP311 bierze udział w programie:Szkoły partnerskie


WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ: